צילום לתעשייה

גלריית צילום טכני תעשייתי

צילום טכני תעשייתי של מוצרים ומכונות, כלי עבודה וחומרים לתעשיה למטרה קטלוגית, תהלכי יצור והדמיית תוצאות
צילום חד מתאר ומפורט מעביר חומר ומרקם
צילום מקרו של חלקים קטנים במיוחד, צילום פגמי יצור ופרטים נסתרים